Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
Sign Up
ISSN 1301-0336
E-ISSN 2147-5903

Editor
İsmet Teoman BENLİ

Assistant Editor
Sait NADERİ
Uygur ER
Mehmet TEZER
Yetkin SÖYÜNCÜ

Editorial Board
Yunus ATICI (Secretary)
Mehmet AYDOĞAN
Bülent BALİOĞLU
İsmet Teoman BENLİ
Serkan BİLGİÇ
Fatih DİKİCİ
Uygur ER
Cumhur KILINÇER
Deniz KONYA
Çağrı KÖSE
Sait NADERİ
Ender OFLUOĞLU
Serdar ÖZGEN
Çağatay ÖZTÜRK
Hakan SABUNCUOĞLU
Halil İbrahim SEÇER
Serkan ŞİMŞEK
Yetkin SÖYÜNCÜ
Kamil SUCU
Mehmet TEZER

 
[CURRENT ISSUE]
Volume: 27   Year:2016   Number: 4
Editorial / Editörden
KAPAK / KAPAK Editor   
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]0-0
EDİTÖRDEN / EDİTÖRDEN Editor   
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]0-0
Original Article / Orjinal Makale
LUMBAR FACET JOINT ANGLES: A MORPHOMETRIC STUD / LOMBER FASET EKLEM AÇILARI: MORFOMETRİK ANALİZ Selçuk ÖZDOĞAN ,  Eyüp Can SAVRUNLU ,  Erek ÖZTÜRK ,  Elif Evrim ÖNER ,  Erdinç CİVELEK ,  Serdar KABATAŞ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]209-212
COMPARISON OF TWO AND THREE VERTEBRAL SEGMENT POSTEROLATERAL FUSION IN THE TREATMENT OF ISTHMIC SPONDYLOLISTHESIS / İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS TEDAVİSİNDE İKİ İLE ÜÇ MOBİL SEGMENTİN POSTEROLATERAL FÜZYON YAPILMASININ KARŞILAŞTIRILMASI Serkan BILGIC ,   Omer ERSEN ,  Safak EKINCI ,  Kenan KOCA ,  Tolga EGE ,  Erbil OGUZ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]213-218
EVALUATION OF SCREW MALPOSITION BY RADIOGRAPHY IN LENKE TYPE 1 ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS PATIENTS HAVING UNDERGONE SELECTIVE FUSION / SELEKTİF FÜZYON YAPILAN LENKE TİP 1 ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZLU HASTALARDA VİDA MALPOZİSYONUNUN DİREK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Barış POLAT ,  Ayşe Esin POLAT ,  Yunus ATICI ,  Doğaç KARAGÜVEN ,  Sinan ERDOĞAN ,  İ. Teoman BENLİ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]219-224
TRAUMATIC THORACOLUMBAR FRACTURES: ANALYSIS OF CLINICAL SERIES / TRAVMATİK TORAKOLOMBER KIRIKLAR: KLİNİK SERİLERİN ANALİZİ Selçuk ÖZDOĞAN ,   Erek ÖZTÜRK ,  Muhittin Emre ALTUNRENDE ,  Eyüp Can S AVRUNLU ,  Yüksel NAVRUZ ,  Ercan ÇETIN ,  Saygın UÇAR ,  Nilifer TAŞ ,  Gülay Caner KIR ,  Erdinç CIVELEK ,  Serdar KABATAŞ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]225-228
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE TREATMENT OF TUBERCULOSIS SPONDYLITIS IN GROWING SPINE / BÜYÜYEN OMURGADA TÜBERKÜLOZ SPONDİLİTİN TEDAVİSİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Turgut AKGÜL ,  Murat KORKMAZ ,  İ. Teoman BENLI ,  Cüneyt ŞAR ,  Fatih DIKICI ,  Ufuk TALU ,  Yetkin SÖYÜNCÜ ,  Research Comittee on Spinal Infection of Turkish Spine Society  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]229-236
THE CONTENT ANALYSIS OF POSTS IN ELECTRONIC MAILING GROUP CALLED TURK-SPINE / “TURK-OMURGA” ELEKTRONİK YAZIŞMA GRUBUNDAKİ İLETİLERİN İÇERİK ANALİZİ Tolga KEÇECİ ,  Tahir Mutlu DUYMUŞ ,  Suavi AYDOĞMUŞ ,  Levent ADIYEKE ,  Mehmet Oğuz DURAKBAŞA  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]237-240
Case Report / Olgu Sunumu
OS ODONTOIDEUM: A RARE CONGENITAL ANOMALY / OS ODONTOİDEUM: NADİR BİR KONJENİTAL ANOMALİ Idris ALTUN ,  Tolga ARKAN ,  Kasım Zafer YUKSEL  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]241-244
OSTEOCHONDROMA OF LAMINA OF C2. A CASE REPORT WITH A RARE LOCATION / C2 LAMINASININ OSTEOKONDROMU. NADİR LOKALİZASYONLU BİR OLGU SUNUMU. Kadri Burak ETHEMOGLU ,  Uzay ERDOGAN ,  Ozlem ETHEMOGLU ,  Ali Ender OFLUOGLU  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]245-248
EXTENSIVE PRIMARY PYOGENIC EPIDURAL ABSCESS LOCATED IN CERVICOTHORACIC REGION IN A DIABETIC PATIENT / İABETİK HASTADA PRİMER PYOJENİK SERVİKOTORAKAL YAYGIN EPİDURAL APSE Selin Tural EMON ,  Metin ORAKDÖĞEN ,  Barış ERDOĞAN ,  Hakan SOMAY ,  Cezmi Çağrı TÜRK  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]249-252
Review Article / Derleme
BRACING IN ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS / ADÖLESAN İDİOPATİK SKOLYOZDA KORSE TEDAVİSİ Hürriyet YILMAZ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]253-266
Frontiers of The Spinal Surgery / Omurga Cerrahisinin Öncüleri
PROF. NECDET ŞÜKRÜ ALTUN, M.D. / PROF. DR. NECDET ŞÜKRÜ ALTUN İ. Teoman BENLİ  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]267-278
STE Question / STE Soruları
CME QUESTIONS / STE SORULARI Editor   
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]279-280
The Owner On Behalf Of
Turkish Spine Society

İsmet Teoman BENLİ

TURKISH SPINE SOCIETY
President:
İsmet Teoman BENLİ
Vice President:
Sait NADERİ
General Secretary:
Mehmet AYDOĞAN
Treasurer:
Hakan SABUNCUOĞLU
Member:
Ender OFLUOĞLU
Yetkin SÖYÜNCÜ
Uygur ER
Metin ÖZALAY
Deniz KONYA
Fatih DİKİCİ
Serdar KAHRAMAN
The Journal of Turkish Spinal Surgery is published four times in a year (January, April, July, October)

Online Publisher:
İris İnteraktif Ltd. Şti. www.irisinteraktif.com

Address:
İ.Teoman BENLİ
Saray Mahallesi Harput Sokak 2D / 31 Ümraniye / İSTANBUL
www.jtss.org 
cheap air jordan
replica watches uk
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label