Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
Sign Up
ISSN 1301-0336
E-ISSN 2147-5903

Editor
İsmet Teoman BENLİ

Assistant Editor
Metin ÖZALAY
Cem YILMAZ
Gökhan DEMİRKIRAN
Serkan ŞİMŞEK

Editorial Board
Mehmet Bülent BALİOĞLU (Secretary)
İ. Teoman BENLİ
Gökhan DEMİRKIRAN
Erkin SÖNMEZ (Secretary)
Ender OFLUOĞLU
Metin ÖZALAY
Serkan ŞİMŞEK
Onat ÜZÜMCÜGİL
Cem YILMAZ

 
[CURRENT ISSUE]
Volume: 28   Year:2017   Number: 1
Editorial / Editörden
COVER / KAPAK
Editor  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]0-0
EDITORIAL / EDİTÖRDEN
Editor  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]0-0
Original Article / Orjinal Makale
EVALUATION OF CERVICAL SAGITTAL PARAMETERS IN NORMAL INDIVIDUALS BETWEEN 20-40 YEARS OF AGE / 20-40 YAŞ ARASI NORMAL BİREYLERDE SERVİKAL SAGİTTAL PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Birnur YILMAZ, Eyüp Can, Halime ÇEVİK, Burçak GÜMÜŞ, Tufan KÖS 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]5-10
COMPARISON OF CERVICAL SAGITTAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH CERVICAL DEGENERATIVE DISEASE AND NORMAL HEALTHY INDIVIDUALS / SERVİKAL DEJENERATİF HASTALIĞI OLAN HASTALAR İLE NORMAL SAĞLIKLI BİREYLERDEKİ SERVİKAL SAGİTTAL PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Halime ÇEVİK, Birnur YILMAZ, Sadık Ahmet UYANIK, Burçak GÜMÜŞ 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]11-14
RELATION BETWEEN CERVICAL SAGITTAL ALIGNMENT AND SURGICAL OUTCOME FOR LAMINECTOMY AND POSTERIOR FUSION OPERATIONS / LAMİNEKTOMİ VE POSTERİOR FÜZYON OPERASYONLARININ SONUÇLARI İLE SERVİKAL SAGİTAL DİZİLİM İLİŞKİSİ
Serkan ŞİMŞEK, Uygur ER, Kazım YİĞİTKANLI 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]15-20
MEASUREMENT OF CERVICAL LORDOSIS WITH DIFFERENT METHODS / SERVİKAL LORDOZUN FARKLI METOTLAR İLE ÖLÇÜMÜ
Selçuk ÖZDOĞAN, Murat KÖKEN, Hanife Gülden DÜZKALIR, Ali Haluk DÜZKALIR, Cumhur Kaan YALTIRIK, Erek ÖZTÜRK, Eyüp Can SAVRUNLU, Erdinç CİVELEK, Serdar KABATAŞ 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]21-26
CAN THE AIRBORNE CONTAMINATION OF SURGICAL INSTRUMENTS BE RESPONSIBLE FOR SURGICAL SITE INFECTION? / CERRAHİ ENSTRÜMANLARIN HAVA KAYNAKLI KONTAMİNASYONU CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONUNDAN SORUMLU OLABİLİR Mİ?
Aydın GERİLMEZ, Ali Erhan KAYALAR, Mehmet Reşit ONEN, Evren YUVRUK, Sait NADERİ 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]27-30
THE EFFECT OF CERVICAL DISC HERNIATIONS ON SEXUAL FUNCTION / SERVİKAL DİSK HERNİASYONLARININ CİNSEL FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ
Mehmet Reşid ÖNEN, Evren YÜVRÜK, Fuat TORUN, Sebahat TORUN, Soner ŞAHİN, Sait NADERİ 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]31-36
CONTENT AND BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL OF TURKISH SPINAL SURGERY / TÜRK OMURGA CERRAHİSİ DERGİSİ’NDE YAYINLANMIŞ MAKALELERIN İÇERİKLERİ VE BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Yunus Emre AKMAN, Erhan SUKUR, Volkan GUR, Kutalmış ALBAYRAK, Mustafa Alper INCESOY, Mehmet Bülent BALİOGLU, Yunus ATICI, Ali ONER 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]37-44
Case Report / Olgu Sunumu
ADULT TETHERED CORD SYNDROME: TWO CASE REPORTS AND LITERATURE REVIEW / ERİŞKİN GERGİN OMURİLİK SENDROMU: 2 OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Aygün AXUNDOVA, M. Özgür TAŞKAPILIOĞLU, Alper TÜRKKAN, Ahmet BEKAR 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]45-48
THORACIC INTRADURAL INTRAMEDULLARY CAVERNOMA / TORAKAL İNTRADURAL İNTRAMEDÜLLER KAVERNOM
Selçuk ÖZDOĞAN, Sebahat Nacar DOĞAN, Erek ÖZTÜRK, Ali Haluk DÜZKALIR, Eyüp Can SAVRUNLU, Erdinç CİVELEK, Serdar KABATAŞ 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]49-52
Review Article / Derleme
BRIEF REVIEW ON FUNDAMENTALS OF CERVICAL SPINE ALIGNMENT / SERVİKAL SPİNAL DENGE PARAMETRELERİNİN KISA DERLEMESİ
Selçuk ÖZDOĞAN, Murat KÖKEN, Hanife Gülden DÜZKALIR, Ali Haluk DÜZKALIR, Cumhur Kaan YALTIRIK, Erek ÖZTÜRK, Eyüp Can SAVRUNLU, Erdinç CİVELEK, Serdar KABATAŞ 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]53-60
Frontiers of The Spinal Surgery / Omurga Cerrahisinin Öncüleri
MEHMET ZILELI: A PIONEER, A MASTER, AND A MENTOR / MEHMET ZİLELİ: BİR ÖNCÜ, BİR USTA VE BİR YOL GÖSTERİCİ
Sait NADERİ 
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]61-68
Announcements / Duyurular
ANNOUNCEMENTS / DUYURULAR
Editör  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]0-0
STE Question / STE Soruları
CME QUESTIONS / STE SORULARI
Editor  
Page Number
[Turkish Summary][English Summary][Full-Text PDF]69-70
The Owner On Behalf Of
Turkish Spine Society

İsmet Teoman BENLİ

TURKISH SPINE SOCIETY
President:
İsmet Teoman BENLİ
Vice President:
Sait NADERİ
General Secretary:
Mehmet AYDOĞAN
Treasurer:
Hakan SABUNCUOĞLU
Member:
Ender OFLUOĞLU
Yetkin SÖYÜNCÜ
Uygur ER
Metin ÖZALAY
Deniz KONYA
Fatih DİKİCİ
Serdar KAHRAMAN
The Journal of Turkish Spinal Surgery is published four times in a year (January, April, July, October)

Online Publisher:
İris İnteraktif Ltd. Şti. www.irisinteraktif.com

Address:
İ.Teoman BENLİ
Saray Mahallesi Harput Sokak 2D / 31 Ümraniye / İSTANBUL
www.jtss.org 
cheap air jordan
replica watches uk
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label